Under besøget bliver Dronningen modtaget og budt velkommen af havnedirektør Thomas Haber Borch, hvorefter driftsdirektør Anne Zachariassen fortæller om havnens bæredygtige udvikling og klimamål – herunder indsatser omkring biodiversitet, landstrøm og grøn energi.

Undervejs fremvises eksemplarer af havnens fiske-børnehaver – også kaldet Biohuts® – der bidrager til øget liv og biodiversitet i og omkring havnen.

Om Aarhus Havn
Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn, og i 2021 blev der løftet 10 millioner tons gods over havnens kajer. Havnen er markant størst på containerområdet med en markedsandel på 68 procent. Det betyder, at en stor del af de danske forbrugsvarer kommer ind i landet via Aarhus Havn, og en markant del af dansk eksport afskibes via havnens sejlruter i hele verden. Området ved Aarhus Havn er et aktivt erhvervsområde med cirka 150 virksomheder, og som færgehavn betjener Aarhus Havn årligt 1,3 millioner personbiler og 3 millioner passagerer.

Aarhus Havn har i flere år arbejdet mod et mål om at blive CO2-neutral i 2030. Havnen arbejder blandt andet med elektrificering af køjetøjer, alternative brændsler til sø og landtransport, grøn energi og biodiversitet som nogle af de store fokusområder.

Præsentation af Pond A/S
Den aarhusianske virksomhed Pond har udviklet en teknologi, der potentielt kan gøre en ende på fossilt oliebaseret plastik.

Under besøget i havnecentret får Dronningen en introduktion til, hvordan man kan bruge udelukkende plantematerialer som råvarer til at lave plastprodukter, som ikke udleder CO2, men derimod deponerer kulstof via fotosyntesen.