I 2020 flyttede Aarhus Universitet ind i de første bygninger på den tidligere Kommunehospitalsgrund, som nu kaldes Universitetsbyen. Målet er at skabe en attraktiv og levende Universitetsby med studieliv og aktiviteter døgnet rundt –  et åbent og inviterende mødested, hvor grænserne mellem by og institution, studieliv og hverdagsliv smelter sammen til ét.

De kommende år vil der dels ske store renoveringer af eksisterende bygninger, ligesom der vil blive opført nye bygninger i Universitetsbyen. En af de nye bygninger er et auditoriekompleks, midt i Universitetsbyen, med plads til 800. Komplekset er en del af de i alt 37.000 kvm, som bygges til Virksomhedsledelse og Økonomi på fakultetet Aarhus BSS.

I starten af året flyttede Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt DANDRITE og Bioinformatik ind i bygning 1870, som i Kommunehospitalets tid blev kaldt ”højhuset”, og som dengang rummede Øre-, næse-, halsafdelingen, Neurologi og Neurokirurgi. Bygningskomplekset har en central placering øverst i Universitetsbyen, tæt ved den nordlige passage, som fra sommeren 2022 vil forbinde Universitetsparken og Universitetsbyen. Bygningen er det første eksempel på en gennemgribende renovering af de tidligere hospitalsbygninger, hvor bl.a. 6-personers sengestuer er blevet omdannet til moderne forskningslaboratorier.

Inden for de næste 2-3 år vil Aarhus Universitets iværksætterhus, The Kitchen, flytte ind i det bygningskompleks, som i dag huser regionens hospitalsvaskeri og kedelhus. Med den kommende placering får studerende og forskere naboer som fx udviklingsafdelinger fra større virksomheder, fonde, organisationer og mindre selskaber, som har det til fælles, at de samarbejder med Aarhus Universitet. Desuden renoveres det tidligere sygeplejekollegium, så det i sommeren 2022 står klart til at huse ca. 170 studerende, der kommer til at bo midt i Universitetsbyen.